• taal: zonder tekst
  • tickets: €5
  • reserveren: via deze link of tel. 056/22 10 01

In The Stain brengt Maria Jerez dingen samen die niet bedoeld zijn om samen te zijn. En ze doet dit met de hulp van een timmerman, een muzikant, een schilder, een bakker en een lichtdesigner.

Lichamen die andere lichamen binnengaan, lichamen die niet bedoeld zijn om samen te zijn, ik was op de radio, wezens van verschillende aard die in dezelfde ruimte samenleven, en ik vroeg me af, het naast elkaar bestaan van het verschil dat wrijving creëert tussen de verschillende materialen, of er een plant was, lichamen in lichamen, in de keuken, stukjes lichaam die uit lichamen komen, van de persoon die naar de radio luistert; logica buiten context. Ze zeggen, misplaatste aanwezigheden, dat wanneer, ruimtes ingenomen door andere substanties, planten luisteren naar lage frequenties, onderhandelingsruimten, deze frequenties, grensgebieden, ontkieming bevorderen, ruimtes van co-evolutie, groei, ruimtes van onverschilligheid en de gezondheid van de wortels. De hoge lijken daarentegen een remmend effect te hebben.