School of Love: een residentie in een school over de school

School of Love is een platform voor collectieve praktijken – waarbij liefde als een vorm van politiek zijn – en dus publiek belang – aangeleerd wordt op school. Deze praktijk werd geïnitieerd in 2016 door studenten en docenten van het department Autonomous Design aan KASK School of Arts in Gent als een open onderzoeksplatform voor kunstenaars en onderzoekers uit verschillende disciplines om te experimenteren met samenlevingsvormen die zich verzetten tegen individualistische tendezen. School of Love wordt gevormd in meetings, events, workshops en performances.

’tvier is een nieuwe secundaire freinetschool in Kortrijk die vooral samen school willen maken – coöperatief en co-creatief – met leerlingen, ouders en begeleiders als partners in een leerproces. Als school in onderzoek gaan ze op zoek naar wat echt werkt in onderwijs – in experiment en nieuwe inzichten, vanuit een visie op mens en maatschappij waar ‘groeidrang’ centraal staat: context bieden aan de eigenheid, kennis, vaardigheden, tempo en ontwikkelingsniveau van elke leerling en kansen voor de totale ontwikkeling van het kind: kennis, sociaal-emotioneel en creatief.

Met een residentie in de school beantwoorden we een concrete wens van het collectief School of Love, dat in zijn traject op een punt is gekomen waarbij ze een aantal protocollen willen aftoetsen aan de realiteit van het leren en dus vooral geïntresseerd zijn om samen te werken met leraren en leerlingen. Het hosten van een artistieke residentie is één van de verschillende pistes waarop ’tvier hun school wil open zetten voor verschillende practices die leerlingen kunnen inspireren. Het hosten van een artistieke praktijk – en die ook toelaten om in te grijpen op hun werking - is ook voor hen een primeur.

Het traject vertrekt vanuit de vraag: hoe maak én ben je een liefdevolle school?

De residentie van het collectief School of Love bestaat uit:
Een observatie-week van 8 tem 12 februari, om de school, leraren en leerlingen te leren kennen.
Een gedeeld leer-proces, in vijf verschillende sessies over vijf weken in februari en maart 2021 op vrijdag 26 februari en 5, 12, 19 & 26 maart.

‘tvier biedt een klaslokaal in de school als tijdelijke werkplek voor de observatieweek en de periode van de workshops – en voorziet tijd en ruimte bij hun leraren om te participeren in workshops.

Het herdenken en ontwerpen van nieuwe leerformats – vanuit een reflectie op liefde als een pedagogische en politieke houding is wat vaak terug keert in de praktijk van School of Love. In deze residentie wil SoL dezelfde praktijk aanhouden, maar tegelijk ook een strategie ontwikkelen om liefde niet alleen te integreren in een curriculum maar als een structurerende en sturende premisse te hanteren.

Anders gezegd: hoe maak je een instituut dat zijn bewoners/leden lief heeft. Dat betekent dat in dit traject gezocht zal moeten worden om de ideeën uit de workshops meteen te implementeren zodat het leerproces zelf een School of Love wordt. Er wordt gewerkt op wat de noden zijn om een school of love te installeren – aan structuur, architectuur, community, instituut in de huidige - of een gefantaseerde – maatschappelijke context.

Bewegen, denken, praten, eten, koken, klagen, articuleren, dutten – alleen of met veel, schrijven, opbiechten, ontleren, ontplooien, tijd laten ontplooien, toekijken hoe die wordt ontplooid, wegdromen, instorten, samen speels of stil zijn, conflict opzoeken, daarover nadenken, elkaar waarderen ondanks een conflict, falen in efficientie, efficient fallen, produceren, productie afweren, oefenen in positionaliteit, hard werken, kritsich zijn over werk … In de hoop dat al deze in het process opduiken als een mogelijke manier van leren.

Presentatie School of Love
vrijdag 26 maart
'tvier - Sint Denijsestraat 26, 8500 Kortrijk

In residentie:
On tour: