Milø Slayers (BE)

Milo Slayers (1993) moet momenteel zijn proefschrift geven voor zijn master ‘kunst en choreografie’ aan de Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole Supérieure des Arts (ARBA-ESA) in Brussel. Deze opleiding focust op lichamelijke praktijken op het brede speelveld tussen choreografie en beeldende kunst: hoe het lichaam aanwenden als plastische materie én als locus van reflectie? Hij studeert af in juni 2021,na een extra jaar voor zijn scriptie.

Sinds 2013 bouwt hij aan een compagnie dat Slayers heet, een bedrijf waar creativiteit het sleutelwoord is. Hun grootste invloeden komen van Hip Hop. Met dit gezelschap nam Slayers deel aan Battles, choreografische wedstrijden en creeërde hij Cyborg's Quest

Milø Slayers (BE): Monstrare et/ou Monere

Momenteel focust Milo zich op onderzoek voor Monstrare et/ou Monere. Hij gebruikt onze studio's ook tijdens zijn repetitie voor deze nieuwe solo. 

In residentie:
On tour: