buren (BE)

Eind 2012 richtten Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone het collectief 'buren' op. 'buren' is een zelfstandig naamwoord en een werkwoord, de overkoepelende term voor hun collectieve praktijk. Via performances, video’s, teksten, foto’s en installaties bespelen ze ideeën rond gemeenschap, wonen, gender, (kunst-) geschiedenis en neoliberale fantasieën. buren benadert deze onderwerpen vanuit verschillende en veelzijdige standpunten, met ironie, humor en een toekomstgerichte verbeeldingskracht.

buren (BE): SPARE TIME WORK

SPARE TIME WORK is een geconstrueerd spelachtig park waarin een sciencefiction wordt verbeeld. Via poëtische en politieke fantasieën worden in dit nieuwe werk van buren historische feiten en mogelijke toekomsten verbeeld.

In SPARE TIME WORK neemt buren de sociale realiteiten en economische krachten die inwerken op het concept 'vrije tijd en 'werk'; onder de loep. Wat betekent vrije tijd in onze Westerse samenleving en voor de makers persoonlijk? Melissa en Oshin putten uit hun persoonlijke geschiedenissen: Melissa groeide op op een boerderij waar het werk nooit ‘klaar’ is en Oshin is een kind van schoenenwinkeleigenaars aan de Belgische kust, die hun waar via verkooppraat en gerichte service bij de vakantieganger aanprijzen.

In residentie:
On tour: