Feedback

Feedback is essentiëel in de ontwikkeling van onze dagelijkse werking. We waarderen het enorm als de residenten kunnen bijdragen in het verbeteren van het werkkader. Dat kunnen algemene indrukken zijn, dingend ie je zou willen veranderen of dingen die ontbreken. Of andere opmerkingen.

Ook die kunnen naar: residency@budakortrijk.be