Be SpectACTive!

Sinds 2018 is kunstencentrum BUDA één van de negentien partners van het Europees project Be SpectACTive!: een grootschalig samenwerkingsproject dat het publiek op verschillende niveaus meer stem wil geven. De partners zijn Europese festivals, theaters, cultuurorganisaties en universiteiten in o.a. Turijn (IT), Barcelona (ES), Zagreb (HR), Budapest (HU, Sibiu (RO), Praag (CZ), Wenen (AT), Ljubljana (SL), Dublin (IE), Göteborg (SE) en Novi Stad (RS).

Binnen Be SpectACTive! spelen (groepen) toeschouwers een actievere rol door deel te nemen aan activiteiten van co-programmering (mee beslissen over welke voorstellingen er getoond worden), co-management (mee (be)sturen van de organisatie) en/of co-commissioning (mee opdrachten geven aan kunstenaars voor nieuwe projecten). Op die manier worden ze rechtstreeks betrokken bij nieuwe vormen van artistieke productie, met een grotere uitwisseling tussen kunstenaars, professionelen en toeschouwers.

Be SpectACTive! wordt medegefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie.