Word SpectACTor en programmeer onder andere mee op ons volgende festival!

Be SpectActive!

Be watte??!?

Sinds 2018 is kunstencentrum BUDA één van de negentien partners van het Europees project Be SpectACTive!: een grootschalig samenwerkingsproject dat het publiek op verschillende niveaus meer stem wil geven. De partners zijn Europese festivals, theaters, cultuurorganisaties en universiteiten in o.a. Turijn (IT), Barcelona (ES), Zagreb (HR), Budapest (HU, Sibiu (RO), Praag (CZ), Wenen (AT), Ljubljana (SL), Dublin (IE), Göteborg (SE) en Novi Stad (RS).

Binnen Be SpectACTive! spelen (groepen) toeschouwers een actievere rol door deel te nemen aan activiteiten van co-programmering (mee beslissen over welke voorstellingen er getoond worden), co-management (mee (be)sturen van de organisatie) en/of co-commissioning (mee opdrachten geven aan kunstenaars voor nieuwe projecten). Op die manier worden ze rechtstreeks betrokken bij nieuwe vormen van artistieke productie, met een grotere uitwisseling tussen kunstenaars, professionelen en toeschouwers.

Be SpectACTive! wordt medegefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie.
 


Word SpectACTor!

Begin 2019 starten we bij BUDA een groep van geëngageerde toeschouwers op: een groep van mensen die niet professioneel bij hedendaagse podiumkunsten betrokken zijn, maar er wel door gepassioneerd zijn. Iedereen vanaf 16 jaar kan aansluiten bij de groep. Als SpectACTor bepaal je mee onze programmering voor het Almost Summer Festival in juni 2019; de groep kiest in onderling overleg twee theater-of dansvoorstellingen die ze tijdens ons festival graag aan een breder publiek wil laten zien.


Hoe co-programmeren?
Kunstencentrum BUDA stuurde een open call naar alle kunstenaars die 2018-2019 in de BUDA-studio’s werk(t)en aan nieuwe creaties (die hier nog niet vertoond werden). Elk van hen kan een video-opname insturen van hun voorstelling of nodigt de groep uit voor een toonmoment. De geëngageerde toeschouwers komen tussen februari en midden april een aantal keren samen om de verschillende voorstellen van kunstenaars aandachtig door te nemen en met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteiten ervan. Tijdens dit proces wordt de groep begeleid door iemand uit de BUDA-ploeg, zonder in een bepaalde richting te worden gestuurd. De keuze ligt volledig bij de groep zelf. Midden april beslist de groep welke twee voorstellingen op Almost Summer aan een breder publiek gepresenteerd worden. Interesse om deel uit te maken van de groep en zelf een SpectACTor te worden? Stuur dan een mailtje naar famke@budakortrijk en kom op 26 januari om 17u naar ons ontmoetingsmoment in de Budascoop.