Kristof Jonckheere wordt directeur van kunstencentrum BUDA

DUBBELE DOORSTART VOOR KORTRIJKS BUDA-EILAND

KRISTOF JONCKHEERE WORDT DIRECTEUR VAN KUNSTENCENTRUM BUDA

MARNIX RUMMENS WORDT EILAND-COÖRDINATOR

- persbericht 31.08.17 -

 

 

In de Kortrijkse kunstensector worden de kaarten herschud. Franky Devos vertrekt op 15/09 - na 10 jaar werken op het Buda-eiland - naar Vooruit Gent om er algemeen coördinator te worden. In Kortrijk had hij een dubbele bevoegdheid: hij was er directeur van kunstencentrum BUDA en inhoudelijk coördinator voor de Budafabriek. Die dubbele functie wordt nu opgedeeld.

De Raad van Bestuur van kunstencentrum BUDA benoemt Kristof Jonckheere als nieuw algemeen directeur van kunstencentrum BUDA. Jonckheere werd in 2004 van Gent (Nieuwpoorttheater, DAStheater) naar Kortrijk (Limelight) gehaald om er mee het plan te schrijven voor kunstencentrum BUDA en kent het huis dus als geen ander. Hij werkt er van bij aanvang als artistiek coördinator en was o.a. drijvende kracht achter spraakmakende edities van het festival Kortrijk Congé, ontwikkelde de compañeros­-werking (waarbij Kortrijkse vrijwilligers dicht betrokken worden in het maakproces van podiumkunstenaars) en geldt als een samenspeler.

Francis Van Remoortel (voorzitter kunstencentrum BUDA): “Met de keuze voor Kristof Jonckheere blijft kunstencentrum BUDA zijn missie getrouw: een context creëren voor artistiek onderzoek, creatie en presentatie van hedendaagse podiumkunsten en film. Onze stadsbioscoop is succesvol en de publiekscijfers blijven stijgen. Jaarlijks maken ruim 200 nationale en internationale kunstenaars in Budatoren en Budascoop nieuwe theater- en dansvoorstellingen die tijdens de eigen festivals en op honderden podia over gans Europa te zien zijn. BUDA behoort daarmee tot de grootste podiumwerkplaatsen in Vlaanderen, en daarbuiten.”

Jonckheere: “We willen met het BUDA-team de band tussen de kunstenaars, de eigen stad en de inwoners uit de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai blijven versterken. Er komen, naast het bestaande NEXT festival, twee nieuwe festivals aan (End of Winter in februari en Almost Summer in juni). Jongeren krijgen meer aandacht én we willen de gemeenschap prikkelen om het Buda-eiland actiever ‘mee te maken’. Over grenzen (van leeftijd, afkomst of sector) heen. Tegelijk lokaal en internationaal. De versterking van vzw Buda kan daar alleen maar toe bijdragen.”

Vzw Buda, de organisatie die de cross-sectorale werking van Budafabriek uitbouwt en inzet op verbindingsprojecten tussen wetenschap, economie, kunst en zorgsector, stelt Marnix Rummens  aan als eiland-coördinator. Rummens was voorheen publiekswerker bij KunstenfestivaldesArts (Brussel), M HKA (Antwerpen) en S.M.A.K. (Gent), artistiek medewerker bij wpZimmer in Antwerpen (2012-2014), artistiek en algemeen directeur bij Workspace Brussels (2014-2017) en dramaturg voor heel wat choreografen en theatermakers. Naast het ontwikkelen van living labs en nieuwe expo’s tussen die diverse sectoren in de Budafabriek, wordt hij de man die met diverse partners tegen volgende zomer van het voormalige Broelmuseum een levendige vitrine maakt en één centrale toegangspoort tot het Buda-eiland: Broelkaai6.

Rummens: “Ik hou enorm van de verrijking die uitwisseling en kruisverbindingen teweeg kunnen brengen. Samen weten en kunnen we gewoon meer. Dat maakt het Buda-eiland met zijn vele bewoners zo'n aantrekkelijke plek. Samenwerking en dialoog tussen kunst, onderwijs, economie, sociale sector en de stad zijn er structureel verankerd, net zoals de ambitie om vanuit gezamenlijke initiatieven een breed publiek te betrekken en enthousiasmeren. Dat dit publiek zowel bestaat uit geïnteresseerde verkenners als studenten, makers, gebruikers en mede-ontwikkelaars maakt van het Buda-eiland een broeihaard van mogelijkheden. Ik kijk er enorm naar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan.”

Jo Libeer (voorzitter vzw Buda): “De regionale compactheid van de regio Kortrijk biedt ons de kans om nationaal en internationaal weerklank te bereiken. Door dingen te doen die anderen niet kunnen, die in de grote steden moeilijker zijn: ons  als creatieve stad positioneren door de samenwerking tussen verschillende  initiatieven (socio- economisch, cultureel)  aan te moedigen en deze op elkaar af te stemmen als onderdeel van een continue stroom van creativiteit.

Met een ‘branding’ die zich door herhaling in het geheugen van mensen print en voor een gevoel van herkenning zorgt. En zo talent aanzuigt. Marnix Rummens is er één van.”

 

Kristof Jonckheere neemt zijn nieuwe functie op vanaf 15 september.

Marnix Rummens gaat op 16 oktober van start.

 

Meer info:         

Kunstencentrum BUDA: 056/22.10.01 – www.budakortrijk.be

kristof.jonckheere@budakortrijk.be – 0473/36.46.81

sarah.verzele@budakortrijk.be - pers en communicatie - 0476/57.51.88

francisvanremoortel@advocaat.be – voorzitter - 0479/33.07.59

 

vzw Buda

marnixrummens@hotmail.com - 0484 17 50 04

dominique.viaene@budakortrijk.be – communicatie – 0473/86.29.02

Jo.libeer@interieur.be - voorzitter - 0475 34 45 85