Agnes Quackels gaat haar laatste jaar in bij kunstencentrum BUDA.

“Als ik kon, nam ik de hele BUDA-ploeg mee naar Brussel.”

Agnes Quackels blijft nog tot eind 2019 kunstencentrum BUDA (Kortrijk) artistiek aansturen, maar gaat daarna op zoek naar een nieuwe uitdaging. Quackels is sinds juni 2011 artistiek leider bij BUDA. De komende maanden gaat het kunstencentrum op zoek naar een vervanger voor haar, meteen ook een kans om nieuwe plannen te tekenen.

"Ik heb nog geen idee wat ik hierna ga aanvangen", zegt Agnes Quackels. "Maar ik heb het gevoel dat ik mijn verhaal bij BUDA stilaan kan afronden. Acht jaar pendelen tussen Brusssel en Kortrijk, gecombineerd met het vele reizen in het buitenland, begint ook door te wegen. Kunstencentrum BUDA is een uitzonderlijke organisatie. Als die in Brussel had gelegen, was ik allicht nog een enkele jaren doorgegaan. De vrijheid van werken en de gedrevenheid van de BUDA-ploeg zijn uitzonderlijk. Samen hebben we BUDA verder uitgebouwd tot een hoog gewaardeerde en erg flexibele werkplaats voor de hedendaagse podiumkunsten, waar dagelijks geëxperimenteerd wordt - niet enkel in de repetitiestudio's, maar ook in de organisatie zelf, binnen de verschillende presentatievormen. BUDA zal altijd een bijzondere plek blijven, niet enkel voor mij, maar ook voor de honderden binnen- en buitenlandse, jonge én gevestigde kunstenaars die er jaarlijks komen werken aan nieuwe theater- en dansprojecten. Dit jaar realiseert BUDA niet minder dan 80 residenties. Het was een eer deel te kunnen zijn van de ontwikkeling van BUDA, maar nu voelt het aan dat het tijd is om de fakkel door te geven."

Agnes Quackels versterkte de internationale weerklank van BUDA binnen de kunstensector en maakte tijdens festivals regelmatig tijd en ruimte om naast nieuw podiumwerk ook maatschappelijke kwesties en actuele vragen centraal te stellen, en samen met kunstenaars en theoretici alternatieve pistes te ontwikkelen rond geld, onderwijs, politiek of de kunstinstellingen zelf.

Kunstencentrum BUDA bekijkt nu intern hoe de artistieke leiding in de toekomst ingevuld wordt. 

Kristof Jonckheere, directeur: "Het is, in het licht van een nieuw beleidsplan dat we voor de periode 2022-2026 schrijven, een ideaal moment om binnen BUDA een aantal beleidslijnen te evalueren. De maatschappelijke context is niet meer dezelfde als 10 jaar geleden, en dus moet ook een kunstencentrum zich voortdurend herpositioneren. We kijken nu met de ploeg en de Raad van Bestuur hoe we ons team het best kunnen versterken. In maart volgt allicht een oproep voor kandidaturen, om net voor of na de zomer de procedure te kunnen afronden en een nieuw seizoen in te gaan - een laatste artistieke lijn die door Agnes inhoudelijk mee wordt uitgezet."