De kinderen van Buurtschool VTEX (6 tot 9 j.) in Kortrijk leren de Spaanstalige Maria Jerez Nederlands. Gedurende drie weken worden de rollen omgedraaid: 33 kinderen onderwijzen één volwassene. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf. Wat hier op het spel staat, is niet enkel het verschuiven van macht, maar vooral het installeren van een kwetsbare situatie voor iedereen: een plek van ‘niet weten’…

  • dagticket: €15 | €10 (studenten, leerkrachten, professionelen)
  • reserveren: online | info@budakortrijk.be | 056/22.10.01