Freelance podiumkunstenaar Martin Schick ontwikkelt met Kortrijkzanen een gemeenschappelijke fysieke training op maat van onze tijdelijke stad en brengt die op Kortrijk Congé tijdens workshops in praktijk met zoveel mogelijk burgers. Samen dansen zij de buurt en hertekenen zo live de publieke ruimte. ’s Nachts wordt deze ‘dienst gymnastiek’ de aanstoker van verrassende pop-up-disco’s…

Thanks to The Swiss Art Council Pro Helvetia