• taal: Engels gesproken
  • dagticket: €10
  • reserveren: via deze link

Toen we gedurende enkele dagen in november onze koppen bij elkaar staken, begonnen we enkele ideeën neer te pennen over de positie die we zouden innemen – hoe kortstondig en mobiel ook – als ‘kunstenaars’ in relatie tot ‘kennis’. Dit idee ontsproot uit het feit dat we beiden een artistiek onderzoek voeren, in navolging van een PhD, waar het woord kennis vol connotaties zit die heel verschillend zijn van wat wij zelf ervaren. In kader van Learning Together willen we enkele thema’s ontrafelen en onderzoeken in de vorm van een “levend notitieboek”.