Almost Summer * Special edition: 5 - 20 Juni 2021

Kom kijken, luisteren, denken en voelen.

We hoeven niet uit te leggen hoe vreemd, kwetsbaar en versplinterend het afgelopen jaar was. Hier zijn we dan, veranderd, gefrustreerd en geschokt maar ook vol nieuwe verlangens, gevoed door existentiële vragen, meer dan ooit bewust van de noodzaak om de gang van zaken te veranderen, met een duidelijker inzicht in wat we nu echt belangrijk vinden.

Kunst is essentieel. Kunst is essentieel. Kunst is essentieel. En voor iedereen.

Gedurende dit hele jaar zijn we bij BUDA zoveel als we konden doorgegaan met het hosten en ondersteunen van kunstenaars. Ze bleven werken, zich voorbereiden, nieuwe manieren bedenken om dingen vorm te geven, te delen en te doen. Ze snijden kwesties van onze tijd aan of verdiepen zich in tijdloze vragen, geven vorm aan hun werken en zijn bereid deze nu te delen, samen met nieuwe horizonten om het leven, waarin verstand en gevoel met elkaar verweven zijn, te benaderen. Ze openen ruimtes voor poëtische en concrete resonantie (Myriam Van Imschoot, N.E.S.H.A.A.), voor het waarnemen van het spoor van de beweging (Rémy Héritier) of de vorm van verlatenheid (Paz Rojo), voor het in vraag stellen en huldigen van de waarde van arbeid (Mathilde Maillard). Ze onderzoeken de relaties tussen materiële en immateriële fermentatie (ROT GARDEN/Sara Manente met Jeroen Peeters, Sofie Durnez, Deborah Robbiano, Christophe Albertijn, Eriks Ashmanis, Ferran Mesa Turo, Sina Seifee and Kristien van de Brande + Paz Rojo), tussen territorium en ecologie (The Lighthouse Company), tussen mens en dier (Geert Belpaeme). Ze onderzoeken de normativiteit van lichamen (Pauline Simon) en hun maskers en metamorfoses (Anna Gaïotti), de constructie van collectieve lichamen en verbeelding (Ivana Müller, Madeleine Fournier), van transgenerationele lichamen (Francesca Grilli). Radio kom.post is aanwezig gedurende het hele festival en laat deze verschillende stemmen weerklinken. 

Het festival Almost Summer volgt de stroom en de permanente herschikking der dingen. Het is even uitzonderlijk als de situatie vereist: meervoudig, verdicht, rijk aan nieuwe vormen.

Hier zijn we dan, hier en nu, om je te verwelkomen met voorstellingen, gevoelige installaties, ruimtes voor contemplatie en uitwisseling.

Kom kijken, luisteren, denken en voelen in deze special edition van Almost Summer.

Speeldata