In een ‘jukebox met videofragmenten’ tonen en becommentariëren Masschelein, De Cauwer & De Bloois voorbeelden van alternatieve of eigenzinnige leerkrachten en doceerpraktijken uit de 20ste eeuw. De focus ligt op docenten en studenten, vreemde plaatsen en contexten, hiërarchie en gelijkheid, en verschillende soorten media.

  • dagtickets: €15 | €10 (studenten, leerkrachten, professionelen)
  • reserveren: online | info@budakortrijk.be | 056/22.10.01