BUDA’s Film Fonds

een sociaal fonds van filmvrienden om mensen die het wat minder hebben, méér te bieden

Kunstencentrum BUDA zet sinds 2018 bewust in op verjonging, op culturele en maatschappelijke diversiteit en op participatie. Daarbij wordt gefocust op kinderen, jongeren en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities. Dat gebeurt o.a. via filmkampjes voor kinderen in armoede, filmworkshops i.k.v. het stadsproject ROOTS, een filmclub (de ‘cineMOATn’) waar o.a. jongeren uit jeugdzorginstellingen eigen filmevents organiseren en een sociaal tarief voor mensen in armoede via de UiTPAS (20% van de normale prijs).

Met succes, zo blijkt. In 2019 bezochten niet minder dan 1.525 mensen Budascoop aan sociaal tarief. Dat is méér dan een verdubbeling t.o.v. 2017 (699 pp). Ongeveer een derde daarvan zijn kinderen.

Om deze werking verder te kunnen uitbouwen, richten we BUDA’s Film Fonds op, een sociaal fonds dat moet toelaten nog méér mensen uit verschillende maatschappelijke lagen bij BUDA welkom te heten.

Concreet zoeken we jaarlijks 5 tot 10 organisaties of bedrijven die minstens € 1.000 inbrengen en 100 filmliefhebbers die elk € 50 (of meer) doneren om mensen die het wat minder hebben, méér te bieden. Noem het BUDA’s Film Friends als je wilt, want dat is wat het is.

In ruil voor je goedheid, zorgen wij automatisch voor een fiscaal attest, waardoor je 60% van jouw bijdrage terugkrijgt via de belastingen. (Dus: als je ons écht € 50 wilt doneren, schrijf je maar beter 125€ over – want 75€ krijg je rechtstreeks terug).

OF je kiest er als organisatie, service-club of bedrijf voor om (vanaf € 1.000) (vanaf okt’ 19) een jaar lang jouw logo te zien verschijnen op onze filmschermen - net voor de avondvertoningen.

Wil je een fiscaal attest? Dan stort je je gift op projectrekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met volgende gestructureerde mededeling: 185/0100/01503.

Wil je als organisatie of bedrijf liever je logo vermeld op onze filmschermen? Dan mail je facturen@budakortrijk.be, ontvang je een factuur en stort je je sponsorbedrag (minimum € 1.000 + 21%btw) op BE54 0016 0997 6997 met de vermelding zoals die op de factuur staat.

Ideaal is als organisaties, bedrijven zich voor meerdere jaren engageren.

Met heel veel dank!

Dit is een project met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting