• i.k.v.: Caring is Sharing
  • tickets: €12
  • reserveren: via deze link of tel. 056/2
  • taal: Engels gesproken

Wat gebeurt er in een vliegtuig vol onbekenden wanneer duidelijk wordt dat ze gaan neerstorten? Hoe verhouden de inzittenden zich op dat moment tot elkaar? Keren ze in zichzelf of klampen ze zich aan elkaar vast? En hoe verhouden de lichamen zich tot elkaar na de crash? Doet het er dan nog toe wie christelijk, islamitisch of atheïstisch was? Kunnen we een andere blik werpen op de relaties die we aangaan met de mensen om ons heen in het licht van de dood?

Lotte van den Berg onderzoekt in Dying Together met een groep jonge performers een aantal taferelen, waarin het begrip samen sterven steeds opnieuw betekenis krijgt.

 

Caring is Sharing is een organisatie van Schouwburg Kortrijk, Rhizo & Kunstencentrum BUDA. Je vindt het volledige programma hier.