Een veel gehoorde mening is dat school, waar leren is gebonden aan tijd en plaats, niet langer nodig is in een digitaal tijdvak vol virtuele leeromgevingen.

Er wordt vaak verwezen naar school als achterhaalde vorm voor het verspreiden van kennis en expertise, bepaald door industriële technologieën uit het verleden. Dus: vaarwel school?

BUDA bracht pedagogen, filosofen, kunstenaars en anderen die bezig zijn op de grens van kunst en educatie samen voor een seminarie. Tegen de tijdsgeest en terugkerende beschuldigingen van buitenaf in, onderzoeken deze deelnemers de mogelijkheid van een interne, pedagogische logica die zorg draagt voor de toekomst van de (kunst) school… 

Engelstalig verslag op donderdag 27/04/17, Nederlandstalig verslag op zaterdag 29/04/17 
English report on Thursday 27/04/17, Dutch report on Saturday 29/04/17

  • dagticket: €15 | €10 (studenten, leerkrachten, professionelen)
  • reserveren: online | info@budakortrijk.be | 056/221001