• i.k.v.: Almost Summer Festival
 • Première
 • duur: 1u20
 • tickets: €7 / €18 dagticket
 • reserveren: via deze link

Binnen een reeks kleine composities worden lichamen tot elkaar in relatie geplaatst, en verplaatst. Op een heel nauwkeurige manier, maar zonder aan een wetmatigheid te beantwoorden. Hun bewegingen zijn eenvoudig en daardoor vaak herkenbaar. Ze spelen met gewicht en evenwicht, ze plaatsen tegengewicht en geven vorm aan de ruimte die zich tussen hen bevindt.

Door het in opeenvolging plaatsen van die composities ontstaan er verbanden. Elementen worden niet langer geplaatst op een blanco blad maar in de weerklank van wat vooraf kwam. Betekenis verschuift en komt te liggen in de ruimte die hen verbindt. Geleidelijk aan kom zo een kijk bloot te liggen, een kijk die Wouter als tekenaar heeft aangescherpt.  

Over wat eerst als een lijntekening werd aangezet, komt gaandeweg kleur te liggen. Fragmenten worden verhuld om ze vervolgens in een nieuwe context te herontdekken.

Ook het beeldend werk, dat aan de basis ligt van deze performance, is te zien tijdens Almost Summer Festival.

Wie graag nog even blijft genieten in onze zomerbar na de voorstellingen, en de trein niet tijdig haalt, heeft op 21 en 22 juni de mogelijkheid om z’n tentje op te slaan op onze DIY Summer Camping! Wij zorgen voor stromend water en toiletten, u voor de rest.
 • Concept en beeldend werk: Wouter Krokaert
 • Performance: Katja Dreyer, Charlotte Vanden Eynde, Wouter Krokaert
 • Kostuumontwerp: An Breugelmans
 • Geluidsontwerp: Benjamin Dousselaere en Sylvie Bouteiller
 • Lichtontwerp : Tom Bruwier
 • Interventie bij beeldend werk: Koba de Meutter
 • Artistiek advies: Marc Vanrunxt
 • Productie: Workspacebrussels
 • Coproductie: de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Perpodium - Met de steun van de taxshelter van de Belgische Federale Overheid, C-TAKT, kunstencentrum BUDA, wp Zimmer, ICI–CCN Montpellier (onderzoek), met dank aan Marc Godts , Alix Eynaudi, ZSenne art lab en Netwerk Aalst.