Sara Manente (IT) & Marcos Simoes (PT): Lava

De Italiaanse Sara Manente en de Portugese Marcos Simoes leven en werken in Brussel. In 2004 maakten ze voor het eerst samen voorstellingen (Palindrome en Eye in the Sky) en in 2008 vervolmaakten ze hun post-master in performance a.pass in Antwerpen. Ook in individuele voorstellingen (Instructions, Eskimo, Faire un Four) werkten ze vaak bij elkaar als performer of choreograaf. Ze richtten Cabra vzw op en sinds het project The Place (2012) werken ze als artistiek duo aan voorstellingen die gebaseerd zijn op paranormale ervaringen: waarzeggerij, helderziendheid, telepathie… Dergelijke praktijken zijn voor Sara en Marcos een manier om tot samenwerking en creatie te komen.

Ze komen in de Buda-studio’s werken aan hun nieuwe creatie Lava.

Sara Manente: “Voor ons nieuw duet vertrekken we van het idee ‘parallel’ als een manier om iets anders te laten verschijnen. De ruimte tussen twee dingen die heel dicht bij elkaar staan, begint als het ware te spreken. Er onstaat iets tussen de verschillende elementen van de voorstelling, de voorstelling en het publiek en eenieder van de toeschouwers. Dat ‘iets’ staat buiten onszelf en heeft een eigen kwaliteit en mogelijkheid om zich te tonen. (…)

Lava is iets dat wisselt van samenstelling, temperatuur, kleverigheid en gedrag. Het verandert de omgeving, produceert onverwachte wijzigingen en vult soms gaten vol negatieve krachten. Het is de binnenkant naar buiten gekeerd. Er is iets oncontroleerbaar en beanstigend, en tegelijk is lava erg attractief. Het is er, overal, plots, vanuit een uitbarsting, en breidt zich vervolgens uit en stroomt. Het is tegelijk ‘state’ en ‘matter’.

 

 

ENG

 

Marcos Simões (PT) and Sara Manente (IT) live in Brussels.
In 2004 they started to work together making two dance performances Palindrome and Eye in the sky. In 2008 they completed the post master degree in performance arts A.Pass in Antwerp. They continued to collaborate as performer and choreographer in each other's individual work in Instructions (2006), Eskimo (2010) and Faire un Four (2011). They are funding members of Cabra vzw.

Since 2012 with the Project This place they worked as artistic couple creating performances based on practices of Extra Sensorial Perception, such as prediction, clairvoyance and telepathy. Those practices serve as tools for collaboration, production and creation. With the aim of including chance and contingency in the work, they want to destabilize predominant logics.

Sara: “For our new duo, we work on the idea of the “parallel” as a way to let an other space appear. The space in between two things put close to each other starts to create a discourse. A third entity is emerging between the elements of the performance, the performance and the audience and each one of the spectators. It seems to be an entity other than us with own quality and ability to perform. (…)

Lava has different composition, temperature, viscosity and behavior. It alters the environment, produces unexpected changes and sometimes fill in gaps working as a negative force. It is the inside out. There is something uncontrollable and fearsome about it while being an attraction. It is one thing that can be almost everywhere. It appears as an eruption and then it expands and flows. It is a state and a matter.”

De Italiaanse Sara Manente en de Portugese Marcos Simoes leven en werken in Brussel. In 2004 maakten ze voor het eerst samen voorstellingen (Palindrome en Eye in the Sky) en in 2008 vervolmaakten ze hun post-master in performance a.pass in Antwerpen. Ook in individuele voorstellingen (Instructions, Eskimo, Faire un Four) werkten ze vaak bij elkaar als performer of choreograaf. Ze richtten Cabra vzw op en sinds het project The Place (2012) werken ze als artistiek duo aan voorstellingen die gebaseerd zijn op paranormale ervaringen: waarzeggerij, helderziendheid, telepathie… Dergelijke praktijken zijn voor Sara en Marcos een manier om tot samenwerking en creatie te komen.

Ze komen in de Buda-studio’s werken aan hun nieuwe creatie Lava.

Sara Manente: “Voor ons nieuw duet vertrekken we van het idee ‘parallel’ als een manier om iets anders te laten verschijnen. De ruimte tussen twee dingen die heel dicht bij elkaar staan, begint als het ware te spreken. Er onstaat iets tussen de verschillende elementen van de voorstelling, de voorstelling en het publiek en eenieder van de toeschouwers. Dat ‘iets’ staat buiten onszelf en heeft een eigen kwaliteit en mogelijkheid om zich te tonen. (…)

Lava is iets dat wisselt van samenstelling, temperatuur, kleverigheid en gedrag. Het verandert de omgeving, produceert onverwachte wijzigingen en vult soms gaten vol negatieve krachten. Het is de binnenkant naar buiten gekeerd. Er is iets oncontroleerbaar en beanstigend, en tegelijk is lava erg attractief. Het is er, overal, plots, vanuit een uitbarsting, en breidt zich vervolgens uit en stroomt. Het is tegelijk ‘state’ en ‘matter’.

 

 

ENG

 

Marcos Simões (PT) and Sara Manente (IT) live in Brussels.
In 2004 they started to work together making two dance performances Palindrome and Eye in the sky. In 2008 they completed the post master degree in performance arts A.Pass in Antwerp. They continued to collaborate as performer and choreographer in each other's individual work in Instructions (2006), Eskimo (2010) and Faire un Four (2011). They are funding members of Cabra vzw.

Since 2012 with the Project This place they worked as artistic couple creating performances based on practices of Extra Sensorial Perception, such as prediction, clairvoyance and telepathy. Those practices serve as tools for collaboration, production and creation. With the aim of including chance and contingency in the work, they want to destabilize predominant logics.

Sara: “For our new duo, we work on the idea of the “parallel” as a way to let an other space appear. The space in between two things put close to each other starts to create a discourse. A third entity is emerging between the elements of the performance, the performance and the audience and each one of the spectators. It seems to be an entity other than us with own quality and ability to perform. (…)

Lava has different composition, temperature, viscosity and behavior. It alters the environment, produces unexpected changes and sometimes fill in gaps working as a negative force. It is the inside out. There is something uncontrollable and fearsome about it while being an attraction. It is one thing that can be almost everywhere. It appears as an eruption and then it expands and flows. It is a state and a matter.”

In residentie: