Marialena Marouda: “Poetry Exercises: an archive of (un)familiar things”

De Griekse Marialena Marouda studeerde filosofie en beeldende kunst in New York (US) en vervolgens theaterwetenschappen in Giessen (DE). Ze werkte o.a. met het choreografencollectief Mamaza, Martin Nachbar en Deufert&Plischke en was dramaturge voor wpZimmer en Workspace Brussels. Haar eigen werk omvat performance, beeldende kunst en hedendaagse dans.

Poetry Exercises: an Archive of (un)familiar Things is een performatieve interventie in het stadsarchief van Kortrijk (en later ook Antwerpen, Brussel en Berlijn). Marialena gebruikte de ruimte van het stadsarchief (par excellence hét officiële geheugen van een stad) om een alternatieve kennis rond stedelijke ruimte centraal te stellen. Ze verzamelt subjectieve momenten en ervaringen  om te komen tot een (her)definiëring van onze omgeving, en van de stad in het bijzonder. Vanzelfsprekend zijn geschreven documenten en beeldmateriaal de relevante dragers van een archief, maar wat als we een archief opzetten van (niet)vertrouwde dingen, vol klanken en verhalen, een ‘precair’ archief dat focust op de relatie tussen verteller en luisteraar…?

Marialena zoekt het met haar companen uit in samenwerking met het team van het stadsarchief Kortrijk. Op het einde van de residentie gaat daar – onder licht voorbehoud – ook een toonmomentje door.

 

 

ENGlish:

Marialena Marouda (*1982, GR) studied philosophy and visual arts at Columbia University in New York (BA) and continued her studies at the institute for Applied Theater Studies at the University of Giessen, Germany (MA). Marialena has collaborated with the choreographers MAMAZA  (Mandafounis, Mazliah, Zarhy), Martin Nachbar and Deufert und Plischke, a.o. As a dramaturge she has worked primarily in Belgium for the workspaces wp Zimmer in Antwerp and Workspace Brussels.

She works between the fields of performance art, visual arts and contemporary dance.

Poetry Exercises: an Archive of (un)familiar Things is a performative intervention in the city archives of different cities: Kortrijk, Antwerp, Brussels and Berlin). The performance uses the space of the city archive - the official city memory par excellence - to bring to the foreground an alternative knowledge about urban space. Central to the project is the attempt to (re)define our surrounding world, and specifically the city, by collecting subjective moments and experiences of inhabiting it. In contrast to the relevance of writing and of the image as (evidence-)material in most city archives, our archive of (un)familiar things is a sonorous and therefore a precarious archive, focusing on the relationship between the narrator and the listener….

In full collaboration with the team of city archive Kortrijk. At the end of the residency, there (probably) will be a showing at the archive.

De Griekse Marialena Marouda studeerde filosofie en beeldende kunst in New York (US) en vervolgens theaterwetenschappen in Giessen (DE). Ze werkte o.a. met het choreografencollectief Mamaza, Martin Nachbar en Deufert&Plischke en was dramaturge voor wpZimmer en Workspace Brussels. Haar eigen werk omvat performance, beeldende kunst en hedendaagse dans.

Poetry Exercises: an Archive of (un)familiar Things is een performatieve interventie in het stadsarchief van Kortrijk (en later ook Antwerpen, Brussel en Berlijn). Marialena gebruikte de ruimte van het stadsarchief (par excellence hét officiële geheugen van een stad) om een alternatieve kennis rond stedelijke ruimte centraal te stellen. Ze verzamelt subjectieve momenten en ervaringen  om te komen tot een (her)definiëring van onze omgeving, en van de stad in het bijzonder. Vanzelfsprekend zijn geschreven documenten en beeldmateriaal de relevante dragers van een archief, maar wat als we een archief opzetten van (niet)vertrouwde dingen, vol klanken en verhalen, een ‘precair’ archief dat focust op de relatie tussen verteller en luisteraar…?

Marialena zoekt het met haar companen uit in samenwerking met het team van het stadsarchief Kortrijk. Op het einde van de residentie gaat daar – onder licht voorbehoud – ook een toonmomentje door.

 

 

ENGlish:

Marialena Marouda (*1982, GR) studied philosophy and visual arts at Columbia University in New York (BA) and continued her studies at the institute for Applied Theater Studies at the University of Giessen, Germany (MA). Marialena has collaborated with the choreographers MAMAZA  (Mandafounis, Mazliah, Zarhy), Martin Nachbar and Deufert und Plischke, a.o. As a dramaturge she has worked primarily in Belgium for the workspaces wp Zimmer in Antwerp and Workspace Brussels.

She works between the fields of performance art, visual arts and contemporary dance.

Poetry Exercises: an Archive of (un)familiar Things is a performative intervention in the city archives of different cities: Kortrijk, Antwerp, Brussels and Berlin). The performance uses the space of the city archive - the official city memory par excellence - to bring to the foreground an alternative knowledge about urban space. Central to the project is the attempt to (re)define our surrounding world, and specifically the city, by collecting subjective moments and experiences of inhabiting it. In contrast to the relevance of writing and of the image as (evidence-)material in most city archives, our archive of (un)familiar things is a sonorous and therefore a precarious archive, focusing on the relationship between the narrator and the listener….

In full collaboration with the team of city archive Kortrijk. At the end of the residency, there (probably) will be a showing at the archive.

In residentie: