Gabriel Schenker (US/BE)

Gabriel Schenker (° Washington DC) groeide op in Rio de Janeiro, maar woont intussen 11 jaar in Brussel. Nadat zijn opleiding aan P.A.R.T.S richtte hij mede het collectief Busy Rocks op en werkte als performer o.a. voor Anne Teresa de Keersmaeker, Thomas Hauert, Eleanor Bauer, Robin Jonsson en Alexandra Bachzetsis.

Gabriel studeerde daarnaast ook filosofie aan de European Graduate School en is geregeld actief als lesgever: hij is instructeur Pilates, werkt mee aan het opzetten van  Research Studio’s bij P.A.R.T.S. en assisteert Thomas Hauert bij de ontwikkeling van een bachelor dans in Lausanne.

 

Voor zijn nieuwe creatie Pulse Constellations vertrekt Gabriel Schenker van John McGuire’s elektronische compositie Pulse Music III uit 1978, een complex en veellagig muziekstuk gebaseerd op een auditief beeld van beweging in de ruimte. Het stuk combineert verscheidene ritmes, tempo’s en melodieën in een reeks van 24 secties die onverwacht en abrupt in elkaar verweven worden. De kwaliteit van de geluiden, de volheid van de compositie en zijn constante verwarrende beweging in de ruimte geeft het werk een stellaire, kosmische kwaliteit.

In zijn Pulse Constellations deconstrueert en reconstrueert choreograaf en danser Gabriel Schenker het complexe web van lagen van het muziekstuk. Een kaleidoscoop aan ritmes en coördinaties doorkruist zijn lichaam in overlappende tempo’s. De voorstelling onderzoekt de scheidingslijn tussen het wiskundige en het organische, de digitale precisie van elektronische muziek en de analoge imprecisie van dans, de grenzen tussen het dansbare en het hoorbare.

 

Gabriel houdt een toonmoment voor de Buda-companeros op het einde van zijn residentie.

 

ENGLISH

 

Gabriel Schenker was born in Washington D.C., raised in Rio de Janeiro, and lives in Brussels for the past eleven years. After graduating at P.A.R.T.S., he co-founded the collective Busy Rocks with whom he created and performed for a.o. Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas, Thomas Hauert/Zoo, Eleanor Bauer, Robin Jonsson and Alexandra Bachzetsis.

Gabriel also engaged in a MA program in philosophy at the European Graduate School and is involved with different pedagogical projects; he is a certified Pilates instructor, teaches dance classes, is assisting Thomas Hauert in the development of a new Bachelor in Contemporary Dance in Lausanne and is working on the development of the project Research Studios at P.A.R.T.S.

 

Gabriel Schenker’s new creation Pulse Constellations departs from John McGuire's electronic composition Pulse Music III, from 1978, a complex multi-layered piece born from an aural image of movements in space. The piece combines a variety of pulses, tempos, and melodies to form a sequence of 24 distinct but interrelated sections that fold into each other in abrupt, unexpected ways. The quality of the sounds, the fullness of the composition, and its constant, unsettling movement in space, brings about a stellar, cosmic quality to the work.

In his Creation 2016, choreographer and dancer Gabriel Schenker deconstructs and reconstructs the complex web of pulse layers of the composition. A kaleidoscope of rhythms and coordinations cross his body in overlapping rhythms. With his performance, Schenker explores the limits between the mathematical and the organic, the digital precision of electronic music and the analogue imprecision of a dance, the borders between the danceable and the audible.

Gabriel Schenker (° Washington DC) groeide op in Rio de Janeiro, maar woont intussen 11 jaar in Brussel. Nadat zijn opleiding aan P.A.R.T.S richtte hij mede het collectief Busy Rocks op en werkte als performer o.a. voor Anne Teresa de Keersmaeker, Thomas Hauert, Eleanor Bauer, Robin Jonsson en Alexandra Bachzetsis.

Gabriel studeerde daarnaast ook filosofie aan de European Graduate School en is geregeld actief als lesgever: hij is instructeur Pilates, werkt mee aan het opzetten van  Research Studio’s bij P.A.R.T.S. en assisteert Thomas Hauert bij de ontwikkeling van een bachelor dans in Lausanne.

 

Voor zijn nieuwe creatie Pulse Constellations vertrekt Gabriel Schenker van John McGuire’s elektronische compositie Pulse Music III uit 1978, een complex en veellagig muziekstuk gebaseerd op een auditief beeld van beweging in de ruimte. Het stuk combineert verscheidene ritmes, tempo’s en melodieën in een reeks van 24 secties die onverwacht en abrupt in elkaar verweven worden. De kwaliteit van de geluiden, de volheid van de compositie en zijn constante verwarrende beweging in de ruimte geeft het werk een stellaire, kosmische kwaliteit.

In zijn Pulse Constellations deconstrueert en reconstrueert choreograaf en danser Gabriel Schenker het complexe web van lagen van het muziekstuk. Een kaleidoscoop aan ritmes en coördinaties doorkruist zijn lichaam in overlappende tempo’s. De voorstelling onderzoekt de scheidingslijn tussen het wiskundige en het organische, de digitale precisie van elektronische muziek en de analoge imprecisie van dans, de grenzen tussen het dansbare en het hoorbare.

 

Gabriel houdt een toonmoment voor de Buda-companeros op het einde van zijn residentie.

 

ENGLISH

 

Gabriel Schenker was born in Washington D.C., raised in Rio de Janeiro, and lives in Brussels for the past eleven years. After graduating at P.A.R.T.S., he co-founded the collective Busy Rocks with whom he created and performed for a.o. Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas, Thomas Hauert/Zoo, Eleanor Bauer, Robin Jonsson and Alexandra Bachzetsis.

Gabriel also engaged in a MA program in philosophy at the European Graduate School and is involved with different pedagogical projects; he is a certified Pilates instructor, teaches dance classes, is assisting Thomas Hauert in the development of a new Bachelor in Contemporary Dance in Lausanne and is working on the development of the project Research Studios at P.A.R.T.S.

 

Gabriel Schenker’s new creation Pulse Constellations departs from John McGuire's electronic composition Pulse Music III, from 1978, a complex multi-layered piece born from an aural image of movements in space. The piece combines a variety of pulses, tempos, and melodies to form a sequence of 24 distinct but interrelated sections that fold into each other in abrupt, unexpected ways. The quality of the sounds, the fullness of the composition, and its constant, unsettling movement in space, brings about a stellar, cosmic quality to the work.

In his Creation 2016, choreographer and dancer Gabriel Schenker deconstructs and reconstructs the complex web of pulse layers of the composition. A kaleidoscope of rhythms and coordinations cross his body in overlapping rhythms. With his performance, Schenker explores the limits between the mathematical and the organic, the digital precision of electronic music and the analogue imprecision of a dance, the borders between the danceable and the audible.

In residentie: