Chto Delat (RU)

De Russische organisatie Chto Delat werd in 2003 opgericht door een groep kunstenaars, critici, filosofen en schrijvers uit Petersburg, Moscou en Nizhyn Novgorod opgericht in 2003. Hun naam verwijst naar het gelijknamig en beroemd politiek pamflet dat Lenin schreef in 1901. Chto Delat betekent ‘What is to be done?’ - ‘Wat moet er gebeuren?’

Het platform Chto Delat wil politieke theorie, kunst en activisme met elkaar verbinden en vraagt zich af hoe kennisproductie gepolitiseerd wordt en wat de plaats van kunst kan zijn binnen dat proces. Met hun activiteiten willen ze collectieve acties aanvuren die kunnen fungeren als prototypes van een sociaal model waarbinnen eigen doelstellingen compleet autonoom geformuleerd en gerealiseerd kunnen worden en die de vorm aannemen van een alternatieve kracht, een open systeem voor interactie met een brede samenleving.

De artistieke projecten van Chto delat omvatten o.a. videowerk, installaties, radioprogramma’s, onderzoek van de sociale en politieke ‘ruimte’, én publieke acties.

Zo’n publieke actie komen ze nu in Kortrijk opzetten. Ze werden door de organistoren van Kortrijk Congé gevraagd een concept uit te werken om met zoveel mogelijk mensen en vanuit zo divers mogelijke achtergronden collectief na te denken over een gezamenlijke toekomst. Chto Delat kwam op de proppen met een resem aan gratis workshops (rond beweging, kleine rollende installaties, kostuums, teksten, muziek en klank enz) die inhoud en vorm moeten genereren voor een ‘optocht voor de toekomst’ op 11 juli. Kortrijk Congé wordt dit jaar dus een collectieve ‘actie’, en gaat daarmee verder op de sporen die het de voorbije jaren trok en waarbij een ‘festival om naar te kijken’ stapsgewijs vervelde tot een ‘project om mee te maken’; zie onze ‘file-editie’ in 2013 (check: https://vimeo.com/70395469) en de ‘stad in staat van uitzondering’ van 2014 (check: https://www.youtube.com/watch?v=t74t2Yhkrcw).

De centrale vraag dit jaar: ‘Wat wil JIJ meegeven aan toekomstige generaties?’ Het antwoord kennen we op 11 juli. Alle info over de workshops en de optocht zelf vind je op www.kortrijkconge.be. Wees bijzonder welkom!

 

ENG

The platform Chto delat / What is to be done? was founded in early 2003 in St. Petersburg by a group of artists, critics, philosophers and writers from Petersburg, Moscow and Nizhny Novgorod with the goal of merging political theory, art and activism. It is a project that is aimed at creating and developing a dialogue of different positions on the politicization of knowledge production and the place of art and poetics in this process. The platform’s activity aims at triggering collective initiatives that could serve as a prototypical social model, capable of formulating and realizing its goals independently and taking on the function of an alternative power, an open system for interaction with society at large.

The participants of Chto delat engage in a variety of art projects, including video works, installations, public actions, radio programs and artistic examinations of social and political space.

It’s this kind of pubic actions they’re coming to Kortrijk for. The annual event Kortrijk Congé asked them to develop a concept to think collectively with as many people as possible and from different backgrounds about a common future. They proposed a series of free workshops (movement, constructing installations, costumes, tekst, music and sound) that create content and form a ‘parade for the future’ on the 11th of July.  

Kortrijk Congé continues to evolve from ‘a festival to watch different proposals’ to ‘a project to co-create’, as it did in 2013 with the ‘traffic jam-edition’ (watch: https://vimeo.com/70395469) and in 2014 with the ‘city in state of exception’ (watch: https://www.youtube.com/watch?v=t74t2Yhkrcw).

Central issue this year: ‘What message would YOU like to pass on to the next generation?’  The 11th of July will show us the answer. All information on workshops and the parade: www.kortrijkconge.be. Be our guest!

De Russische organisatie Chto Delat werd in 2003 opgericht door een groep kunstenaars, critici, filosofen en schrijvers uit Petersburg, Moscou en Nizhyn Novgorod opgericht in 2003. Hun naam verwijst naar het gelijknamig en beroemd politiek pamflet dat Lenin schreef in 1901. Chto Delat betekent ‘What is to be done?’ - ‘Wat moet er gebeuren?’

Het platform Chto Delat wil politieke theorie, kunst en activisme met elkaar verbinden en vraagt zich af hoe kennisproductie gepolitiseerd wordt en wat de plaats van kunst kan zijn binnen dat proces. Met hun activiteiten willen ze collectieve acties aanvuren die kunnen fungeren als prototypes van een sociaal model waarbinnen eigen doelstellingen compleet autonoom geformuleerd en gerealiseerd kunnen worden en die de vorm aannemen van een alternatieve kracht, een open systeem voor interactie met een brede samenleving.

De artistieke projecten van Chto delat omvatten o.a. videowerk, installaties, radioprogramma’s, onderzoek van de sociale en politieke ‘ruimte’, én publieke acties.

Zo’n publieke actie komen ze nu in Kortrijk opzetten. Ze werden door de organistoren van Kortrijk Congé gevraagd een concept uit te werken om met zoveel mogelijk mensen en vanuit zo divers mogelijke achtergronden collectief na te denken over een gezamenlijke toekomst. Chto Delat kwam op de proppen met een resem aan gratis workshops (rond beweging, kleine rollende installaties, kostuums, teksten, muziek en klank enz) die inhoud en vorm moeten genereren voor een ‘optocht voor de toekomst’ op 11 juli. Kortrijk Congé wordt dit jaar dus een collectieve ‘actie’, en gaat daarmee verder op de sporen die het de voorbije jaren trok en waarbij een ‘festival om naar te kijken’ stapsgewijs vervelde tot een ‘project om mee te maken’; zie onze ‘file-editie’ in 2013 (check: https://vimeo.com/70395469) en de ‘stad in staat van uitzondering’ van 2014 (check: https://www.youtube.com/watch?v=t74t2Yhkrcw).

De centrale vraag dit jaar: ‘Wat wil JIJ meegeven aan toekomstige generaties?’ Het antwoord kennen we op 11 juli. Alle info over de workshops en de optocht zelf vind je op www.kortrijkconge.be. Wees bijzonder welkom!

 

ENG

The platform Chto delat / What is to be done? was founded in early 2003 in St. Petersburg by a group of artists, critics, philosophers and writers from Petersburg, Moscow and Nizhny Novgorod with the goal of merging political theory, art and activism. It is a project that is aimed at creating and developing a dialogue of different positions on the politicization of knowledge production and the place of art and poetics in this process. The platform’s activity aims at triggering collective initiatives that could serve as a prototypical social model, capable of formulating and realizing its goals independently and taking on the function of an alternative power, an open system for interaction with society at large.

The participants of Chto delat engage in a variety of art projects, including video works, installations, public actions, radio programs and artistic examinations of social and political space.

It’s this kind of pubic actions they’re coming to Kortrijk for. The annual event Kortrijk Congé asked them to develop a concept to think collectively with as many people as possible and from different backgrounds about a common future. They proposed a series of free workshops (movement, constructing installations, costumes, tekst, music and sound) that create content and form a ‘parade for the future’ on the 11th of July.  

Kortrijk Congé continues to evolve from ‘a festival to watch different proposals’ to ‘a project to co-create’, as it did in 2013 with the ‘traffic jam-edition’ (watch: https://vimeo.com/70395469) and in 2014 with the ‘city in state of exception’ (watch: https://www.youtube.com/watch?v=t74t2Yhkrcw).

Central issue this year: ‘What message would YOU like to pass on to the next generation?’  The 11th of July will show us the answer. All information on workshops and the parade: www.kortrijkconge.be. Be our guest!

In residentie: