Bojana Cvejić & Marta Popivoda - TkH/Walking Theory (RS)

Tkh/Walking Theory is een redactioneel collectief uit Belgrado (Servië) dat zich toelegt op artistiek en theoretisch onderzoek en activisme. TkH realiseerde veel uiteenlopende projecten, waaronder – sinds 2000 - een TkH magazine voor theorie rond podiumkunsten.

In kunstencentrum BUDA werken Bojana Cvejić en Marta Popivoda van TkH twee weken aan inhoudelijk onderzoek voor de experimentele documentaire film Rhythms that Intensify Us, die op zich weer onderdeel is van het grootschalige onderzoeksproject Performing the Self in the 21 Century. Nadat de 20ste eeuw benoemd werd als 'de eeuw van het Zelf’, rijst de vraag wat de beste manier is om de huidige ‘uitingen van het Zelf’ in de publieke en private domeinen van het sociale leven voor onze rekening te nemen.

In de film Rhythms that Intensify Us bestuderen Marta en Bojana de ritmes van het opgedreven werktempo. Ze focussen zich daarbij op mensen die een freelance productieregime implementeren in hooggekwalificeerd en goed betaald ‘kenniswerk’ in post-industriële kantooromgevingen (investeringsbanken, hedge fund management, consulting of software engineering…), en dans/performance in onafhankelijke, freelancewerk als zelfstandige.

 

Meer info: www.tkh-generator.net

 

 

ENGLISH

 

TkH/Walking Theory is an editorial collective from Belgrade, dedicated to artistic and theoretical research and activism. TkH has realized many projects, as well as TkH journal for performing arts theory since 2000. 

The two-week long residency of Bojana Cvejić and Marta Popivoda at arts centre BUDA is dedicated to the research for an experimental documentary film (Rhythms that Intensify Us), which is part of a large-scale research project of TkH/Walking Theory, by Ana Vujanović, Bojana Cvejić, and Marta Popivoda Performing the Self in the 21 Century. After the twentieth century has been cast as the century of the self, the question arises of how the contemporary expressions of the self in the public and private domains of social life could be best accounted for. 

In the film Rhythms that Intensify Us Marta and Bojana study the rhythms of intensified pace of work. The focus of their observation are subjects who implement the freelance regime of production in highly qualified and highly paid “knowledge work” in post-industrial office environment (investment banking, or alternatively, hedge fund management, consulting or software engineering), and dance/performance in independent/self-employed freelancing. 

 

More: www.tkh-generator.net

Tkh/Walking Theory is een redactioneel collectief uit Belgrado (Servië) dat zich toelegt op artistiek en theoretisch onderzoek en activisme. TkH realiseerde veel uiteenlopende projecten, waaronder – sinds 2000 - een TkH magazine voor theorie rond podiumkunsten.

In kunstencentrum BUDA werken Bojana Cvejić en Marta Popivoda van TkH twee weken aan inhoudelijk onderzoek voor de experimentele documentaire film Rhythms that Intensify Us, die op zich weer onderdeel is van het grootschalige onderzoeksproject Performing the Self in the 21 Century. Nadat de 20ste eeuw benoemd werd als 'de eeuw van het Zelf’, rijst de vraag wat de beste manier is om de huidige ‘uitingen van het Zelf’ in de publieke en private domeinen van het sociale leven voor onze rekening te nemen.

In de film Rhythms that Intensify Us bestuderen Marta en Bojana de ritmes van het opgedreven werktempo. Ze focussen zich daarbij op mensen die een freelance productieregime implementeren in hooggekwalificeerd en goed betaald ‘kenniswerk’ in post-industriële kantooromgevingen (investeringsbanken, hedge fund management, consulting of software engineering…), en dans/performance in onafhankelijke, freelancewerk als zelfstandige.

 

Meer info: www.tkh-generator.net

 

 

ENGLISH

 

TkH/Walking Theory is an editorial collective from Belgrade, dedicated to artistic and theoretical research and activism. TkH has realized many projects, as well as TkH journal for performing arts theory since 2000. 

The two-week long residency of Bojana Cvejić and Marta Popivoda at arts centre BUDA is dedicated to the research for an experimental documentary film (Rhythms that Intensify Us), which is part of a large-scale research project of TkH/Walking Theory, by Ana Vujanović, Bojana Cvejić, and Marta Popivoda Performing the Self in the 21 Century. After the twentieth century has been cast as the century of the self, the question arises of how the contemporary expressions of the self in the public and private domains of social life could be best accounted for. 

In the film Rhythms that Intensify Us Marta and Bojana study the rhythms of intensified pace of work. The focus of their observation are subjects who implement the freelance regime of production in highly qualified and highly paid “knowledge work” in post-industrial office environment (investment banking, or alternatively, hedge fund management, consulting or software engineering), and dance/performance in independent/self-employed freelancing. 

 

More: www.tkh-generator.net

In residentie: